Image

Om Liberalistene Innlandet


Vi er noen ildsjeler som vil arbeide for økt individuell frihet i hele Innlandet. Vi ønsker å redusere politikernes makt over individene, og forhindre unødvendig sløsing av borgernes hardt opptjente penger.

Med dette menes ikke lovpålagt pengebruk på  offentlige tjenester i kommunen, slik som eldreomsorg og andre viktige ting som kommunen i dag finansierer og opprettholder, men det går på ting som strengt tatt ikke er nødvendig.

La oss nå si at noen politikere synes det er en god ide å bygge et toalett i 24 karat gull:
Du kan være helt sikker på at Liberalistene ville stemt i mot et slikt forslag.

Over lengre tid vil vi også arbeide for å reelt gå inn å privatisere offentlige tilbud slik at folk kan velge og vrake selv mellom ulike tilbud. Dette vil sørge for en sunn og god konkurranse og at dårlige tilbud ikke blir holdt kunstig i live.

Når tilbud som ikke fungerer tilfredsstillende blir holdt i kunstig i live, så fører dette til langt lavere kvalitet på tjenestene enn det ville blitt dersom folk selv kan velge direkte selv det de liker, og velge bort det de ikke liker.

Vi ønsker at kommunen kun skal bruke penger på lovpålagte oppgaver,  og å begrense politikernes tilgang på dine penger, samt begrense dem i bruken av dine penger: Det ene følger nødvendigvis det andre.

Dette vil vi gjøre for at  du skal få lov til å beholde mest mulig selv over produktet av ditt eget arbeid og disponere de slik du vil.  Vi mener at økonomisk frihet og sosial frihet henger i sammen, og at dersom du ikke har det ene, kan du ikke ha det det andre.